Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

OCHRANA PRÍRODY V TURECKU
(príhovor o. Jána Majerníka)

            Erózia pôdy v Turecku je spôsobená tým, že si ľudia v minulosti vysekali lesy a menili ich na poľnohospodársku pôdu. Platilo to od čias antiky.
            Skutočnosť, že východ je stále suchší, nebola daná Pánom Bohom, ale našou „múdrosťou“. Keď si človek robí s prírodou, čo chce, potom môže očakávať len zlé výsledky. Samozrejme, že aj dnes, keď si robíme vrtné veže v mori a potom si doň púšťame olej, znečisťujeme si ovzdušie, výparmi, lietadlami a si myslíme, že to nejako dlhodobo nepocítime a podľa mňa sú dosť vážne hlasy tých, ktorí nás pred tým varujú.
            Pretože aj v antike to tak nevinne vyzeralo. Prečo by sme si nevysekali lesy, stromy, aby sme mali ornú pôdu alebo aby sme si mali čím zakúriť. Oni tu rastú zadarmo, Pán Boh nám ich dal. Človek si ale takto zdevastoval prírodu. A tiež určite boli aj vtedy tí, ktorí hovorili proti tomu, ale ich umlčali, nepočúvali, ako je to teraz. Samozrejme, že sústreďovaním priemyslu do tretích krajín sveta, kde nie sú nijaké normy na znečisťovanie, sa nám môže veľmi vypomstiť. Ale nielen tam, ale i v našich krajinách.