Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

ĎALŠÍ SVÄTÍ, KTORÝCH MENÁ SA SPÁJAJÚ S MESTOM ANTIOCHIA (zdroj: príhovory o. Jána Majerníka)

Sv. Ján Zlatoústy – narodil sa v Antiochii. Bol skvelý rečník a už ako mladý sa stal biskupom Konstantinopolu (Istanbulu). Jeho kázne boli šťavnaté a cisárovná Eudekia sa spoznala v postave Jezabel, ktorú pranieroval a nechala Jána Zlatoústeho vykázať z mesta. Keď nastalo zemetrasenie, sám imperátor v tom videl zdvihnutý Boží prst a preto Jána Zlatoústeho povolal do úradu späť. Keď sa Ján vrátil, vo svojich pikantných kázňach voči imperátorskej rodine pokračoval a to ho potom už vykázali nadobro. Najprv bol vykázaný do Kappadócie, potom do Pontu, kde aj zomrel.
Zachovalo sa pomerne veľa jeho kázní, komentárov k SZ a hlavne k NZ – jeho kázne sú morálne ladené, niekedy až príliš, na druhej strane sociálny aspekt jeho kázní je originálny.

Sv. Šimon – žil na stĺpe, ktorý meral 12 metrov a mal balkónik 2x2 metre – takto prežil 40 rokov, každý piatok mával asketické kázne, ktoré sem ľudia chodili počúvať. Nakoniec zo stĺpa nemohol ani zísť – tak mu napuchli nohy, že na ňom zomrel.