Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PAVLOVE KORENE (zdroj: príhovory o. Jána Majerníka)

Pavol pochádzal z Tarzu, ktoré bolo centrom kultúry a vzdelanosti (dnes je asi tak veľké ako Košice). Čo do úrovne vzdelanosti niektorí historici prirovnávajú Tarzus k Aténam.

Pavol pochádzal z bohatej rodiny, ktorá sa zaoberala šitím stanov. Stany sa šili z kozích kožiek (aj názov kraja Cilícia je odvodený od slova kozia koža). Na výrobu stanov pre jednu rímsku légiu sa spotrebovalo asi 50 000 kozích koží. Jeden stan bol pre 8-9 mužov. Kozie kože boli na výrobu stanov najlepšie, lebo dobre odolávali vetru a dažďu. Kože sa sťahovali z kôz len do určitého veku, zo starého capa už dobré neboli. Museli sa rezať a upravovať, pričom túto úpravu robili celé garbiarske dielne. Potom sa museli zošívať a následne pekne zrezať.

Toto remeslo zrejme umožnilo Pavlovmu otcovi alebo ešte starému otcovi získať rímske občianstvo. Niečo robili aj zdarma, ale Žid vždy vie, že nikdy nič nerobí len tak pre nič za nič. Pavlov otec (alebo starý otec) vedel, že mať dobré konexie u vojska sa vždy vypláca a zrejme z tohto vzišlo i rímske občianstvo Pavlovej rodiny.

Existuje taká hypotéza, ako Pavlova rodina zbohatla. V Antiochii sa každé 4 roky konali športové hry. Teda nielen Olympia bolo tým miestom športu, ale aj Antiochia. A Tarzus až tak ďaleko nie je. Vie sa, že aj Herodes bol športovcom a tiež fanúšikom športu, podporoval športové hry. Do mesta prichádzalo na hry množstvo ľudí, ktorých bolo treba ubytovať, stany sa prenajímali alebo predávali usporiadateľom. Dá sa predpokladať, že Pavlova rodina takto zbohatla.

K tomuto remeslu sa Pavol vrátil aj počas apoštolátu, či to však robil s nadšením, to sa nevie. Hovorí o tom vo svojich listoch, že to bolo tvrdé remeslo. Zrejme mu pomohli Akvila a Priscila, ktorí sa venovali rovnakému remeslu, ale tiež sa nevie, či si v tejto brandži rozumeli rovnako ako pri ohlasovaní Krista. Možno to až také ideálne nebolo.

Tarzus, miesto, kde sa narodil sv. Pavol. Stará židovská štvrť, odkiaľ Pavol mohol pochádzať

Tarzus – pozostatky antickej cesty

Ananiáš, ktorý pokrstil sv. Pavla