Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

AKO PAVOL VYZERAL? (zdroj: príhovory o. Jána Majerníka)

My máme nejaký apokryfný dokument z 2. st., ktorý ho opisuje ako vyzeral fyzicky. Tento hovorí, že Pavol bol malej postavy, že mal nohy do „O“, že mal zrastené obočie a málo vlasov na hlave. A takto ho vidíme i na tých najstarších ikonách. Teda na pohľad Pavol nebol až tak atraktívny. Ale dokument na druhej strane hovorí, že mal veľmi dobrácky výraz tváre. Teda určitá duchovnosť z neho vyžarovala.
Tertulián hovorí, že Pavol bol epileptik, niektorí naznačovali, že Pavol trpel maláriou, možno mal nejakú očnú chorobu (osteň, ktorý spomína v jednom zo svojich listov), ale vo všeobecnosti mal celkom dobré zdravie. Prežiť tie výšky Tauru a prechádzať z kraja do kraja, kde nebola voda a musel čeliť aj mnohým príkoriam prírody, možno aj zlých ľudí, ktorí sa potulovali v tomto kraji, nám dáva predstavu, že Pavol bol silný človek. Keby Pavol bol chatrného zdravia, nebol by toto vydržal. I toto bol obrovský Boží dar, ktorý Pavol dostal. A bol vedený Duchom Svätým.
A i keď Pavol bol aj ješitný a pyšný, na druhej strane bol skutočne tou vyvolenou nádobou, jeho si Boh vyvolil, aby ohlásil evanjelium národom.

 

BOL PAVOL ŽENATÝ? (zdroj: príhovory o. Jána Majerníka)

To je otázka! Exegéti sa do nej často obúvajú. Pretože to bola taká morálna povinnosť každého Žida. Teda nebolo to niečo také, z čoho sa mohol človek v tých časoch len tak vyzuť. Chlapci sa obyčajne ženili, keď mali 18 rokov. Takto kázal Talmud.
Na to boli tie židovské komunity, rabíni, aby s rodinami kombinovali budúce manželstvá. A to hlavne kvôli tomu, že to kázalo prvé Božie prikázanie: „Množte sa a naplňte zem!“ z tohto dôvodu sú mnohí zajedno, že Pavol mohol mať manželku, či tá manželka zomrela, to nevieme, to je jedna hypotéza, ktorá potom hovorí, že Pavol bol potom bezdetný. Ale na to nemáme žiaden dôkaz.
Avšak je tiež pravda, že niektorí Židia v situácii Kumránu sa neženili už za čias Ježiša.