Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

BOŽIA ZMLUVA S NOEMOM O OCHRANE ŽIVOTA

 (z príhovoru o. Jána Majerníka)

           Noemove zákony začínajú slovami Boha: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn9) a v nasledujúcich siedmich veršoch hovorí Boh, že jedine On je autorom života. Toto je veľmi dôležité. Čiže človek nemá nijaké právo siahnuť si na život. A obmedzovať život. To je ten  prvý Boží príkaz, ktorý zaznel po stvorení Adama a Evy, prvý príkaz v Biblii a prvý príkaz Boží.
            Uvažujme nad tým, že či keď Boh káže sa rozmnožovať sa, či myslí len na kvantitu života, a či nemyslí aj na kvalitu života. Toto je v rozpore s kultúrou dneška a s tou našou kultúrou smrti. Akoby človek stratil vieru, že Boh môže rozmnožiť človeka, že udrží planétu aj keby mala tri razy toľko ľudí. Či Boh nemôže pripustiť, aby táto planéta viac zarodila?
            Teda Boh môže zmeniť tvárnosť zeme a my sa tak aj modlíme a veríme a vždy si to evokujeme pri sviatku Zoslania Ducha Svätého. Nemyslím si, že Boh nemá schopnosť udržať život v kvalite i v kvantite. Teda toto je to prvé prikázanie v Biblii. Z toho je sa ťažko vyzliecť. A ťažko to alegorizovať, že Boh to hádam myslel na prvých ľudí, ktorí to napísali, ale nemyslí to na 21. storočie a nenapísal to pre ľudí, ktorí pracujú v OSN. Pretože odtiaľ vychádzajú všetky tie filozofické smery, že uživiť ľudí na tejto planéte je neúnosné.
            Boh dáva vo svojom Slove najavo človeku, že jeho život mu nepatrí, že život má len požičaný. A posolstvom Noemových zákonov je aj to, že aj život tých nižších foriem, zvierat... je dar od Boha, ani tam človek nemôže nárokovať arogantne, že môže vládnuť nad životom druhého. Že nemôže človek človeka otročiť alebo iným spôsobom ho vykorisťovať, čo je v našej spoločnosti veľmi zaužívané a evidentné. Teda aj v tých veľmi pokrokových štátoch radi využívame druhých. I u nás využívame čínske a vietnamské sily atď... Tak hrešíme i proti Bohu a proti 5. prikázaniu.
            Boh je k človeku milosrdný a sľubuje Noemovi, že už nikdy viac nezničí túto planétu, ale na druhej strane chce, aby sme ju neničili ani my. A keď si ju ničíme a nevážime si ľudský život, potom v Biblii platí tá axióma, že kto znevažuje svetlo života ako Božieho daru, ten nemá naň celkom nárok. To je v Biblii veľmi silné posolstvo. Teda Boh opúšťa svojimi milosťami takého, kto znevažuje život druhého
            V Amerike sa delia ľudia na tých, ktorí sú proti potratu a za potrat. Ale život človeka je svätý v každej forme. A teda aj pri odchode z tohto sveta, ale aj počas života. Čiže on je svätý či sme deti, či sme dospelí, či sme starí, bohatí lebo chudobní, zdraví, chorí, prípadne bezvládni, teda vždy.
            Noe je všeobecne reprezentantom ľudstva, lebo z nej vyjdené potomstvo sa po potope rozšírilo po celej zemi. Noe je ako náš spoločný praotec a Božia zmluva s ním aj nás viaže v tom, aby sme chránili život na tejto planéte. Či v dialógu s hinduistami, budhistami a inými formami náboženstiev... Myslím si, že je to dôležité, a hádam aj na politickom poli. Rozhodne sa čudujem mnohým našim ľuďom, že volia strany, ktoré majú dosť perverzné programy, čo sa týka ochrany života. Pretože tam idú proti samotnému Bohu. A teda keď človek ide proti Bohu, ide proti autorovi života. Isteže Boh nie je pingpongový hráč. Aby smečom vrátil ľudskú aroganciu zo dňa na deň. On má iné zmýšľanie, iné cesty, človeku dáva niekedy dlhý čas na pokánie. Ale na druhej strane my kresťania sme zodpovední za to, aby sme s Bohom spolupracovali.
            Noemove zákony viažu všetkých ľudí tohto sveta. Ako človek volí vo voľbách, je vo svojom svedomí viazaný. Božie pravdy sú univerzálne a práve tá Noemova zmluva je odrazový mostík pre chápanie Biblie.