Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

BIBLICKÝ RAJ (zdroj: príhovory o. Majerníka, Komentár k Starému Zákonu – Genezis)

Biblický Eden v súčasnosti lokalizujú biblisti s najväčšou pravdepodobnosťou na územie súčasného Iraku. Lokalizácia raja je v knihe Genezis daná prítomnosťou 4 riek, z ktorých dve dnes nevieme presne identifikovať, ale dve sú isté – a to Eufrat a Tigris. A tie sa nachádzajú v blízkosti seba iba vo vrchoch arménskych hôr (Mezopotámia) a v delte Perzského zálivu.
Je zaujímavé, ako vnímajú lokalizáciu raja ortodoxní Židia. Podľa nich neznáma v Biblii spomínaná rieka Gichon vyviera spod jeruzalemského chrámu, a preto lokalizujú raj práve tam, v Jeruzaleme. Rieky Eufrat a Tigris berú len ako dodatok.

Zaujímavosťou je, ako Biblia opisuje rieky raja. Jedna rieka, ktorá ním prechádzala, sa rozdeľovala na 4 toky. Teda je to opačný proces ako je to u riek bežné, teda keď sa malé toky vlievajú do väčšieho. Obraz štyroch rajských riek naznačuje 4 svetové strany ako i to, že raj je obrazne stredom sveta, od ktorého závisí život celej zeme.

 

Starorímsky most a pohľad z neho na jeden z mnohých prítokov rieky Eufrat

Diyarbakir – pohľad z hradieb mesta na rieku Tigris a úrodnú Mezopotámsku nížinu