Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

KATAKOMBY V KAYMAKLI

Katakomby v Kaymakli boli vytvorené z toho dôvodu, že tento kraj bol pomerne divoký, a teda slúžili ako ochrana proti nájazdom iných kmeňov. Boli to až 9-podlažné mestá. Zvonku mohol nepriateľ pozorovať len dym, ktorý odtiaľ niekedy vychádzal. Slúžilo to veľmi dobre aj ako ochrana pred chladom v zime a v lete pred teplom. Druhý dôvod, prečo ľudia budovali takéto podzemné mestá, bola aj otázka zdaňovania. Vieme, že za čias byzantských ľudia dosť trpeli agresívnym zdaňovaním a tieto podzemné mestá umožňovali aj skrývať úrodu - pšenicu, kukuricu, a tak neplatiť z nich dane.
Podobné jaskyne máme všade na Blízkom Východe. Počas vojny tieto jaskyne slúžili ako skrýše. V nich bolo veľmi dobre vyriešené vetranie a aj vodovodný systém. Taktiež v týchto podzemných jaskyniach prebiehala výroba oleja a vína.
V súčasnosti sú v Kaymakli prístupné len 4 poschodia.

v podzemnej kuchyni

vo vinotéke

dvere

kolorit prostredia

zmrzlinár