Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

MIESTA SPOJENÉ SO ŽIVOTOM ABRAHÁMA

HARRAN

Harran je jedno z najstarších miest sveta, osídlený už najmenej pred 6000 rokmi. Tu Abrahám začul Božie „Odíď do krajiny, ktorú ti ukážem...“

Vstupná brána do Harranu

 

Harran - typické domčeky s homolovitými strechami. Tieto na fotografiách síce nie sú z doby Abrahámovej, ale podobné sa v tejto oblasti stavali i za jeho čias.

Dnešný Harran – zapadnutá dedinka v rozpálenej púšti

Máme aj kresťanské dejiny Harranu. Vieme, že ho evanjelizoval Júda Tadeáš.

URFA (EDESSA)

Urfa – starobylé mesto postavené na terasách. Moslimský Ur. Moslimovia (kresťania nie) ju považujú za Abrahámovo rodisko. (Pre kresťanov je Abrahámovým rodiskom chaldejský Ur)

Abrahámova jaskyňa, ktorú ako pútnické miesto navštevujú moslimovia. Na toto miesto, ktoré považujú za priame miesto narodenia Abraháma,  majú prístup len muži

Ženy pri modlitbe v ženskej časti Abrahámovej jaskyne

Pred vstupom do mešity je vždy potrebné sa umyť. Rituál očisťovania sa končí umývaním nôh

Modlitebné koberčeky

Moslimská legenda hovorí o zázraku, kedy Abrahám premenil drevo na ryby. Odvtedy nádrž pred mešitou je plná rýb.

 

Mnohé dievčatá, hoci chodievajú zahalené od hlavy až po päty, snažia sa upozorniť na svoju krásu oblečením

Urfa – Jóbova jaskyňa. Jóba si ctia aj moslimovia a na toto miesto si chodievajú vyprosovať trpezlivosť v životných skúškach