Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

EŠTE PÁR ZÁBEROV SPOD ARARATU

Jazero Van – najvyššie položené jazero Turecka (1750 m). Nemá žiaden odtok, zo všetkých strán ho obklopujú hory. Má veľmi vysoký obsah alkalických solí, takže sa v ňom prakticky nedá potopiť. Domáci v ňom perú, umývajú sa – pre obsah solí nie je potrebné používať mydlá a detergenty. V jazere žijú len dva druhy rýb.

Ostrov Akdamar

Oblasť Van – malebný arménsky kostolík z 10. storočia na ostrove Akdamar. Všetky jeho steny sú bohato zdobené reliéfmi s biblickými motívmi.

 

Najvyšší nami prekonaný bod – 2664 m.

            Horstvá sa Tureckou tiahnu pozdĺžne od východu na západ. Preto je omnoho ľahšie cestovať týmto smerom ako zo severu na juh alebo z juhu na sever. Vtedy treba prekonať obrovské výškové rozdiely, čo je náročné nielen pre peších, ale aj pre motorizovaných turistov.

Adrenalínová hojdačka na Diablovom moste

 

Pohľad na vodopády z Diablovho mostu

KLÁŠTOR SUMELA V POHORÍ PONTU

Nazýva sa kláštor Panny Márie. Podľa tradície ho založili vo 4. st. dvaja grécki mnísi (Barnabáš a Sofronius), ktorí pochádzali z hory Atos. Priniesli sem ikonu Čiernej Madony (maľbu, ktorej autorom bol údajne sv. Lukáš) – pokiaľ možno overiť si. Zakladatelia žili svätým životom a je zaujímavé, že zomreli v ten istý deň. Kláštor vždy priťahoval pútnikov i pustovníkov, po ich smrti prichádzali častejšie.
Počas svojej histórie bol podpálený i opravený, padol do rúk mohamedánom – tí však s mníchmi vychádzali celkom zadobre. Najhorší rok – 1923 – po vzniku Tureckej republiky, kedy kresťania boli vysťahovaní do iných oblastí.
Turecko má 30-40 tisíc kresťanov zo 75 miliónov ľudí.

 

Sumela – kláštor priliehajúci tesne k bralu

Priestranné nádvorie kláštora

Týči sa nad údolím pohoria Pontu, kde je máj veľmi podobný ako na Slovensku

 

 

 

 

Tento kraj je panenský a človek tu veľa áut nestretne. Krásny kus sveta, kde milovníci prírody si môžu prísť na svoje. Aj značne neprebádaný kraj. Index znečistenia prírody je tu v tejto oblasti určite nižší ako u nás.