Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

UVODNÉ SLOVO

Našu púť do Izraela sme absolvovali v roku 2007 v rámci 15-dňového zájazdu usporiadaného pre kňazov, katechétov a laikov. Sprievodcom zájazdu bol otec Ján Majerník. Okrem jeho komentárov sme si dovolili pri tvorbe stránky použiť komentáre z knihy Po stopách Ježišových od Gerharda Krolla  na základe jeho vyjadrenia na úvodnej stránke diela. Z jeho slov cítiť očakávanie a osobnú radosť v prípade, ak by jeho kniha mala iným poslúžiť k vyučovaniu, kázaniu a vnútornému prehĺbeniu.
Prajeme vám teda hlboké a obohacujúce kráčanie v Ježišových šľapajach.

 

zdroj: Sväté Písmo Starého a Nového Zákona, SSV 1986