Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PRI RYBNÍKU BETHESDA A SILOE

Život mesta Jeruzalem vždy závisel od prameňa, ktorý vyvieral na úpätí pahorku v Cedrónskom údolí – nazýva sa Gichon (v preklade vytrysknutie), pretože jeho voda nárazovo tryskala v určitých intervaloch. Voda z tohto prameňa bola vedená systémom kanálov do rybníka Siloe. Aby bol prístup k vode aj vo vojnových časoch, v podzemí mesta boli vykopané hlboké chodby, ktoré zásobovali obyvateľstvo vodou z prameňa.

S rybníkom Siloe sa v evanjeliu spája udalosť uzdravenia slepého od narodenia (Jn9).

V Biblii sa z Ježišových čias spomína ešte jeden rybník – dnes už vyschnutý rybník Bethesda.

Rybník Bethesda, alebo Ovčí rybník, sa spája s uzdravením muža, ktorý bol ochrnutý 38 rokov. Keďže tak Ježiš učinil v sobotu, okamžite sa dostavila chrámová stráž. Nestačilo, že porušil sobotu, ale verejne tu nazval Boha svojím Otcom.

Je zaujímavé, že ani Josephus Flávius, ktorý sa narodil v Jeruzaleme, sa o rybníku Bethesda nezmieňuje. A tiež po dlhé roky sa v Jeruzaleme na stopu takého rybníka nenarazilo.

Až v posledných rokoch bola existencia rybníka potvrdená nálezom medeného zvitku z Kumránu s textom: „V BT´SDTYN (Bét-ešdatajin), v rybníku...“ Hebrejské Bét-ešdatajin je zdvojený výraz k názvu Bethesda, ktorý naznačuje, že rybník sa ukazoval ako dvojitý rybník. To potvrdzuje aj Eusébios: „Rybník v Jeruzaleme, Ovčí rybník, sa javí ako dvojitý rybník. Oba rybníky napĺňajú nočné dažde vodou, jeden má však vodu sfarbenú zvláštne do červena. Je to asi stopa po obetných zvieratách, ktoré tu boli kedysi zabíjané. Preto sa zrejme nazýva Ovčí rybník, kvôli obetným účelom.“

KOSTOL SV. ANNY

Nad rybníkom Bethesda sa nachádza Kostol sv. Anny z 12. storočia, kde je jaskyňa uctievaná ako miesto narodenia Panny Márie. Zaručená tradícia týkajúca sa miesta narodenia Ježišovej matky však neexistuje. Po dobytí Jeruzalema bol kostol prebudovaný na mešitu. V 19. storočí bol kostol opäť darovaný kresťanom, zreštaurovaný a zverený do starostlivosti kongregácie Bielych otcov.

križiacky kostol sv. Anny, matky Panny Márie

jaskyňa narodenia Panny Márie v podzemí chrámu