Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NÁRODNÉ PARKY

Veľmi sme sa na ne tešili – sme totiž milovníkmi a obdivovateľmi krásnej prírody. V Izraeli však národný park znamená predovšetkým kus histórie – teda hlavne významné archeologické náleziská – i keď pekná príroda častokrát býva príjemnou kulisou.
Väčšina národných parkov je spomínaná v predchádzajúcich kapitolách, i keď tam nie sú prezentované pod pomenovaním národný park. K týmto ostatným už len dodávame:

Bet šean – maketa starobylého mesta

Bet šean – staroveké kúpele. Na fotografii pozostatky sauny – pomedzi „hokerlíky“ prúdil horúci vzduch, na nich bola položená podlaha, takýmto spôsobom vyhrievaná. Vyhrievané tu boli i steny.

Bet šean – amfiteáter s výbornou akustikou

Bet Alfa – miesto s najzachovalejšími mozaikami v Izraeli. Mozaika so zverokruhom.

Sephoris – mozaikový panel s obrazmi z lovu

Bet Guvrin (Tel Maresha) - holubníky (kolumbáriá)

Holuby sa v Izraeli chovali a krížili už po storočia. Chovali sa predovšetkým pre mäso, ale hlavne pre trus používaný ako dobré hnojivo. Holubice sa predávali ako obetný dar v chráme. Ich cena bola nízka, iba najchudobnejší ľudia si ich nemohli dovoliť kúpiť.

Bet Guvrin jaskynné mesto a jeho prepychové hrobky z helénskeho obdobia

Vzácne maľby na stenách hrobiek

OSTATNÉ NÁRODNÉ PARKY ZAZNAMENANÉ V INÝCH KAPITOLÁCH: Banyas (pri rieke Jordán), Caesarea Filipova, Betsaida, Korozain, Bar´am (synagóga), Kursi (Bazilika svíň, kapitola o Dekapolis), Megido – biblický Armaggedon, Kumrán, Caesarea Prímorská, Massada, Gamla – Massada severu