Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

NA SVADBE V KÁNE

„Tretieho dňa bola svadba v Káne Galilejskej.“ (Jn2,1) Čo znamená údaj tretieho dňa? Židia sa ženili a vydávali najradšej v utorok, ktorý bol pre nich tretím dňom v týždni. Dôvodom bola skutočnosť, že v správe o stvorení sveta je na tretí deň až dvakrát vyrieknuté: „Boh videl, že je to dobré.“

Kána bola v časoch Ježišových významným mestom. Z váženej Kány pochádzal Natanael a otázkou: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“ dal najavo, čo si o bezvýznamnom Nazarete myslí.

V Ježišových podobenstvách často zaznieva motív svadby, nevesty, ženícha. Ba čo viac – v obrazoch svadby a svadobnej hostiny líči Ježiš názorne slávu mesiášskej doby.

Zázrak v Káne Galilejskej pochopíme v plnej hĺbke až vtedy, keď v zázračne darovanom víne vidíme symbol, že Ježiš je víno života: „Ja som pravý vinič.“ Tak ako zázrak rozmnoženia chlebov, tak aj zázrak premenenia vody na víno smeruje k rozhodujúcej hodine Ježišovho života, k hodine obety Tela a Krvi Pána.

 

 

Kostol v Káne Galilejskej – miesto obnovy manželských sľubov. V podzemí kostola sa nachádzajú pozostatky kamennej nádoby, kde bola premenená voda na víno.