Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

HORA BLAHOSLAVENSTIEV

chrám Blahoslavenstiev na Hore

Dominantou tejto hory je Chrám Blahoslavenstiev s 8-uholníkovým pôdorysom. Bol postavený krátko pred 2. svetovou vojnou a navrhol ho slávny taliansky architekt Antonio Barluzzi. Číslo 8 tu značí osem Ježišom vyslovených blahoslavenstiev, ktoré sú napísané vždy po jednom na jednotlivých stenách chrámu. Na mozaikovej dlažbe možno vidieť znázornené tri božské čnosti – vieru, nádej a lásku a štyri ľudské čnosti – rozvážnosť, spravodlivosť, silu a miernosť. Tvar kopuly chrámu pripomína „horu, na ktorú vystúpil Pán“.

Kresťanská tradícia spája s týmto miestom tri dôležité udalosti v Ježišovom živote: reč na vrchu, zázračné rozmnoženie chlebov a rýb a v blízkosti je miesto, kde sa zjavil Ježiš svojim učeníkom a zabezpečil zázračný úlovok rýb. (viď kapitolu Tabgha)

MYŠLIENKY NA UVAŽOVANIE:

„Krajina Zabulon a Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uzrel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt4,15-16). Spasiteľ vskutku neprichádza z „pravoverného“ Jeruzalema alebo Judey, ale z pásika zeme, ktorý bol považovaný za polopohanský.

„Každý, kto počúva a prijíma Slovo, je učeníkom. Dôležité je počúvanie a nasledovanie, nie pôvod.“ (Benedikt XVI.)

Zoči-voči sile zjavenia na Sinaji sa ľud tak preľakol, že povedal Mojžišovi: „Ty nám hovor a budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli.“ (Ex 20,19) Na Hore Blahoslavenstiev hovorí Boh zblízka, ako človek s ľuďmi.
Hora, kde Ježiš vyhlásil blahoslavenstvá, je nový Sinaj. Reč, ktorú predniesol na Hore, je nová aktualizovaná Tóra. Neruší ju, ale prehlbuje.

KOSTOL ROZMNOŽENIA CHLEBOV A RÝB

O mieste, kde sa udial zázrak rozmnoženia chlebov a rýb hovorí Písmo, že tam bolo veľa trávy. Jedna zachovaná správa od starovekej pútničky hovorí: „Tam pri mori galilejskom je rovina s množstvom trávy a palmami a blízko sedem prameňov, ktoré dávajú množstvo vody. Na tomto mieste nasýtil Pán ľud piatimi chlebami a pár rybami. Z kameňa, na ktorý Pán položil chlieb, urobili oltár.“

Chrám rozmnoženia chlebov a rýb. Skala, na ktorej údajne sedel Ježiš, keď chlieb a ryby rozmnožoval a rozdával sediacim.

 

 

MYŠLIENKY NA UVAŽOVANIE:

Svätý Augustín chápe päť bochníkov chleba pri prvom rozmnožení ako Tóru, teda prvých päť kníh Biblie, ktorá živí tých, ktorí chcú žiť zo slova, ktoré vychádza z Božích úst. Dve ryby chápe ako dve Kristove prikázania – milovať Boha a svojho blížneho.

Svätý Béda Ctihodný hovorí, že tak ako jačmenné chleby a pár rybiek môžeme ponúknuť Bohu naše úbohé ľudské vlastnosti a on má moc ich premeniť na požehnanie silou Svätého Ducha.