Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

HORA SION

Pohľad na Horu Sion z Olivovej hory

Židia Horu Sion považujú za posvätnú, pretože ju spájajú s budúcim príchodom Mesiáša a zároveň je na tejto hore miesto posledného odpočinku kráľa Dávida.

Nový Zákon na Hore Sion sprítomňuje Večeradlo (viď samostatnú kapitolu) a krásna moderná novorománska Bazilika Usnutia Panny Márie, postavená na základoch križiackej stavby. Vybudovali ju nemeckí benediktíni v 20. storočí.

V chráme Usnutia Panny Márie

Aj Kostol svätého Petra u Kohútieho spevu (Sanctus Petrus in Gallicantu), nachádzajúci sa na tejto hore, vznikol v dnešnej dobe, na sklonku 19. storočia. Je pripomienkou na Petrovo trojnásobné zapretie Ježiša a na miesto, kde Ježiš strávil poslednú noc pred výsluchom u veľkňaza Kajfáša.
Severne od tohto kostola archeológovia objavili pozostatky starých schodov, ktoré viedli až dole k Cedrónskemu údoliu k rybníku Siloe.