Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

AIN KARIM - RODISKO JÁNA KRSTITEĽA

Všetci štyria evanjelisti podávajú správu o tom, že Ján ako Pánov predchodca zahájil Ježišovo verejné pôsobenie. Avšak len u Lukáša sa uvádza príbeh jeho narodenia. Lukáš takisto ako jediný píše o tom, že Ježiš a Ján boli príbuzní nielen duchovne, ale aj pokrvne.

Stručná Lukášova poznámka „Mária sa ponáhľala do hôr v judskom kraji“ nehovorí presne o tom, o ktoré konkrétne miesto sa jedná. Aj skúsení palestínski bádatelia ako Origenes, Hiernonym a Eusebios mlčia o mieste, ktorému dal Máriin spev Magnifikat nehynúci lesk. O status kolísky Jána Krstiteľa dodnes súťaží najmenej osem izraelských miest. (Machairus, Betlehem, Sebasté, Jeruzalem, Hebron, Júta a Ain-Karim)

Podľa posledných výkopov, ktoré sa vykonávali pri Kostole Jána Krstiteľa a pri Kostole Navštívenia sv. Alžbety v Ain-Karime, sa dá predpokladať, že práve toto mesto je rodiskom Jána Krstiteľa.

KOSTOL NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA

Ain-Karim – Kostol Jána Krstiteľa - dom rodičov Alžbety, matky Jána Krstiteľa a zároveň predpokladané miesto narodenia Jána Krstiteľa. Bolo zvykom, že žena nerodila dieťa vo vlastnom dome, ale v dome svojich rodičov.

Interiér kostola. Nápis na podlahovej mozaike tohto kostola znie: „Buďte pozdravení, mučeníci Boží.“ Pod oltárom je hviezda, symbolizujúca miesto, kde sa tento Boží prorok narodil.

Raní kresťania túto jaskyňu nazývali „veľmi svietiaca“, pretože vždy symbolizovala osvietenie ľudského srdca, ktoré následne odpovedá na Božie volanie.

KOSTOL NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE

Ain Karim – dom Zachariáša a Alžbety. Nie je totožný s miestom, kde sa Ján Krstiteľ narodil. Na tomto mieste je postavený chrám Navštívenia – sem prišla Panna Mária za tetou Alžbetou, ktorá bola v požehnanom stave.

V blízkosti kostola sa nachádzajú tabule s Máriinou modlitbou Magnifikat v rozličných svetových jazykoch. Tu, ako hovorí Origenes, „nenarodený Kristus požehnal nenarodeného Jána“.

Vzácna mozaika v chráme Navštívenia. V chráme sa podľa legendy nachádza skala, za ktorú sa ukryla utekajúca Alžbeta s dieťaťom Jánom, keď Herodes vyvražďoval jeho rovesníkov.