Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

 

ÚSPEŠNÝ PEKELNÍK

            V istom kláštore žil mních svätého života. Diablom v pekle sa to nijako nepáčilo, a tak sa rozhodli, že k mníchovi pošlú jedného šikovného mladého pekelníka. Ten za mníchom prišiel a predkladal mu kadejaké pokušenia, len aby ho zviedol k hriechu. Ale nepodarilo sa mu to, mních všetkému statočne odolával. A tak sa diabol smutný vrátil do pekla.
            Videl ho Lucifer a hovorí si: „Títo mladí pekelníci sú ešte neskúsení, nevedia ako na to. Ja sám im ukážem, ako sa to robí.“ Obliekol si mníšsku kutňu a prifrčal k svätému mníchovi. Hovorí mu: „Raduj sa, brat! Tvoj spolubrat, ktorý bol taký neschopný, že si ho vyhodil z kláštora, sa v tejto diecéze stal biskupom!“
            A mních, ktorý mal povesť svätosti, zahorel žiarlivosťou a prepadol ho nesmierny smútok a pocit nespravodlivosti. Lucifer ho takto dostal a jeho kolegovia v pekle už chystali prípitok na oslavu úspechu.
            Myšlienka tohto krátkeho príbehu je veľmi pravdivá. Vieme sa tešiť z úspechu druhých, ak tým nie je ohrozená naša prestíž. Ale je nám ťažké prijať, ak sa niekto dostane vyššie ako sme my – obzvlášť ak si o ňom myslíme, že na to nemá.