Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

TRAJA ZÁUJEMCOVIA

            Istý starý opát si mal z mníchov v kláštore vybrať svojho nástupcu. Chcel, aby to bol človek pokorný, milujúci Boha.
            Prišli niekoľkí záujemcovia, ktorí sa uchádzali o toto miesto. Jeden z nich sa tlačil dopredu a hovoril si: „Keď si všimne moju horlivosť, určite si ma vyberie ako najschopnejšieho, životaschopného.“
            Iný si povedal: „Všetkých vpustím pred seba. A on, keď uvidí moju skromnosť, určite ju ocení.“
            A ďalší, nevýrazný, išiel tak, ako na neho prišiel rad. Opát si práve jeho zvolil za svojho nástupcu.
            Ostatní sa tomu čudovali. Opát to vysvetlil: „Skutočne pokorný človek ide tak, ako na neho prichádza rad. Nie ako sebec, ktorý chce vyzdvihnúť seba, a nie ako hlupák, ktorého pokora je aj tak iba falošná.“
            Pokorný človek je sám sebou. Pozná svoje hriechy i svoje prednosti. Pozná pravdu o sebe a podľa toho sa aj správa. Ako to hovorí svätý Augustín: „Ak sa od teba žiada, aby si bol pokorný, nehovorí sa ti: buď menším, ako si. Ale sa ti vraví: Poznaj, kým si a tým v spolupráci s Božou milosťou aj buď a splň svoje poslanie vo svete.“