Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

STRETNUTIE S INŠPEKTOROM

            Inšpektor ohlásil v istom mestečku v miestnej škole svoju návštevu. No na okraji mesta sa mu pokazilo auto a akokoľvek sa namáhal, nemohol ho naštartovať. Obzeral sa po pomoci, ale nikde nebolo nikoho. A zrazu sa spoza rohu vynoril jeden asi desaťročný chlapec. Inšpektor sa ho opýtal na nejakú opravovňu v blízkosti. Chlapec sa ponúkol: „Môžem sa na to pozrieť?“ Trochu sa pohrabal v motore a auto o chvíľu naštartovalo.
            Inšpektor mu bol vďačný, ale svoje povolanie v sebe nezaprel, keď sa ho opýtal: „A ty prečo nie si v škole?“ „Ale, dnes má prísť do triedy inšpektor, a tak mi učiteľ povedal, aby som radšej do školy nechodil, lebo som príliš hlúpy!“
            Z tohto krátkeho príbehu plynie poučenie: nie je dôležité, ako sa žiak v škole učí – či mu to ide dobre alebo veľmi ťažko. Známky vôbec nemusia súvisieť so schopnosťou človeka uplatniť sa v živote.