Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

       

    

SLOBODA NEČÍTAŤ VŠETKO

            Alessandro Pronzato, kňaz, autor kresťanskej literatúry a novinár hovorí: „Pred časom sa mi jedna zbožná osôbka zverila a možno dúfala, že ju budem obdivovať: „Ráno, len čo vstanem, zapnem si rádio, aby som si vypočula najnovšie správy. Človek musí byť informovaný, kráčať s dobou, inak ostane mimo...“ Namietol som, že najlepšie je začínať deň so Svätým Písmom. Lebo hlavne ono umožňuje udržiavať krok s dobou. Ona na to: „Vy vždy žartujete...“ Ja som však nežartoval. A keby aj, obyčajne žartujem, keď chcem povedať niečo vážne.
            Aj ja, samozrejme, počúvam správy a hlavne čítam noviny. Odoberám ich niekoľko. Ale dovoľujem si prepych neprečítať ich celé. Vynechávam články niektorých príliš zdiskreditovaných pisateľov. Podobne zhodnocujem, či má význam čítať knihu, ktorá je uvedená ako najpredávanejšia v rebríčku, film, o ktorom hovoria všetci, že ho treba vidieť...
            Raz sa mi jeden dominikánsky teológ zveril: „Nepohoršite sa, ale od istého času som sa naučil rozjímať nad jedným trochu podozrivým textom – nad novinami...“ Toto sa mi páči! Noviny čítané po kresťansky! Nebyť iba konzumentmi správ. Naopak, vedieť sa na veci pozrieť aj z pohľadu viery alebo aspoň z pohľadu rozumu.“
            Kiežby toto platilo o nás všetkých! Kiežby sme čítali tlač ako tí, ktorí predtým čítajú Božie Slovo.