Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

    ŠKANDÁL ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI

            Pred päťsto rokmi sa dominikán Antonio de Montesinos (†1540) postaral o škandál. Pre mnohých „dobrých katolíkov“ boli jeho slová podobným pohoršením ako tie, ktoré ohlásil Ježiš v nazaretskej synagóge, keď povedal: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium ... utláčaných prepustiť na slobodu.“
            Slová pohoršenia zaznievali z úst tohto dominikána na ostrove Hispaniola, kde sa dnes nachádza Dominikánska republika a Haiti. Pohoršujúce na nich bolo ohlásenie slobody pre Indiánov a výzva pre španielskych dobyvateľov k zmene zmýšľania, aby sa správali k domorodým obyvateľom ako ľudia k ľuďom. V tej dobe sa všeobecne tvrdilo, že rozdiel medzi belochom a Indiánom je asi taký ako rozdiel medzi človekom a opicou.
            Španielski dobyvatelia považovali Antoniove slová za drzosť a prejav zvráteného zmýšľania. Miestokráľ Diego Kolumbus žiadal, aby bol Antonio za svoju aroganciu potrestaný. Antonia sa však zastal predstavený rádu i celá komunita. Následne miestokráľ dosiahol, že zakázali kázať celej komunite.
            Dominikáni sa však nevzdali. Uvedomili si, že hoci majú zákaz kázať, nedostali zákaz písať – a tak touto cestou postupne získavali nových ľudí do boja za ľudské práva. Situácia sa začala pomaly meniť v prospech Indiánov, hoci uznanie ich plnoprávnosti trvalo ešte dlho.

            Čím sa dnešná doba líši od tej spred päťsto rokov? Vtedy sa popierali ľudské práva pre ľudí pre rozdiel vo farbe pleti. Dnes sa diskutuje, či je človek človekom od momentu jeho počatia alebo je to dvanásty týždeň alebo nejaký iný moment prenatálneho štádia vývoja. Aj dnes sú ľudia, ktorí tvrdia, že medzi počatým embryom a plodom v dvanástom týždni tehotenstva je taký rozdiel ako medzi zhlukom obyčajných deliacich sa buniek a vyvíjajúcim sa ľudským jedincom. Nepripomína to niekdajšie prirovnanie Indiánov k opiciam?
            Hlas Antonia a jeho stúpencov bol pre dobu spred rokov pre mnohých škandálom – „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“ (1Pt2,8) - a pritom v skutočnosti bol výsledkom pozorného skúmania Božieho Slova. Bol to Duch Pána, ktorý ich viedol ohlásiť zajatým slobodu a spútaným oslobodenie (Iz61,1). Aj dnes nás Božie Slovo vedie, aby sme pozerali v jeho svetle na súčasnosť i dianie okolo nás a zaujali k tomu správny postoj.

                                                                         (zdroj: www.postoy.sk Kázeň Patrika Vnučka)