Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

  PÚTNIK A SMRŤ

 

            Pútnik sa stretol so Smrťou, ktorá roznášala mor. Pýta sa jej: „Kamže kráčaš?“ Ona na to: „Idem do mesta, aby som si odtiaľ vzala päťtisíc.“ A z diaľky pútnik vidí, čo sa v meste deje, že v ňom ľudia umierajú jeden po druhom. A keď sa po čase stretne so Smrťou opäť, opýta sa: „Veď si hovorila, že tvoj mor zabije päťtisíc, a prečo zabil až dvadsaťtisíc?“ Smrť mu na to hovorí: „Mýliš sa, pútnik, ja som si skutočne vzala len päťtisíc. To ostatné vykonal ľudský strach.“