Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

       PRACOVAŤ ALEBO MODLIŤ SA?

 

            Páter Elias Vella hovorí o sebe: „Vo svojom živote som mal obdobie, že mi neostával čas na vnútornú modlitbu. Hovoril som o tom so svojím duchovným vodcom: „Potrebujem osobnú modlitbu, ale nenachádzam si na ňu vôbec čas. Neviem, čo mám robiť.“ Dodnes si pamätám jeho široký úsmev, keď sa ma opýtal: „Prečo?“ „No, pretože mám strašne veľa práce,“ odpovedal som mu. „A čo vlastne robíš, čomu sa venuješ?“ Začal som vymenovávať všetky aktivity a už počas tohto vypočítavania ma zastavil a povedal mi: „Vidím, bratku, že máš naozaj veľmi veľa práce. Nemôžeš sa teda modliť tridsať minút, ale potrebuješ šesťdesiat minút.“ A ja som v duchu dúfal, že ma oslobodí od povinnosti modliť sa, a on mi odporučil, aby som sa modlil dvakrát toľko!

            A potom pokračoval: „Pre koho pracuješ?“ Odpovedal som mu: „Pre Ježiša!“ On mi múdro odpovedal: „Ale Ježiš nepotrebuje tvoju prácu, on potrebuje teba!“ To bol veľký moment v mojom živote, kedy som si uvedomil, že Ježiš netúži po mojej práci, ale po mne. A hlboko som si uvedomil potrebu modlitby v mojom živote.

            Dnes viem, že diablovi nevadí, že pracujete pre Boha. Záleží mu na tom, či s Bohom hovoríte. A keď dosiahne to, že s Ježišom nebudete hovoriť, pomôže vám dokonca pre neho i pracovať. Ale potom sa s Ježišom nebudete rozprávať vôbec.“