Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

      

OHLASOVANIE EVANJELIA DNES

            Ak budeš žiť ako kresťan, ľudia budú za tebou prichádzať. Dnes už nie je doba, kedy sa až tak žiada, aby sme aktívne hlásali evanjelium ako kedysi. Dnes, zdá sa, stačí, že sa o nás, kresťanoch vie – my o sebe nemusíme veľa hovoriť, ľudia prichádzajú sami. Najskôr možno trochu výsmešne, ale ak to vydržíš, potom pokorne a po tretí raz zúfalo.
            Nemusíš sa tváriť, že všetkému rozumieš, že máš odpovede na všetky otázky a že žiješ príkladným životom. Najmä vtedy nie, keď všetkému nerozumieš, nemáš odpovede na všetky otázky a ak nežiješ príkladným životom.
            Otázky ťa niekedy vyprovokujú, aby si sa sám začal zaujímať o veci týkajúce sa viery, aby si čítal knihy alebo sa pýtal. Niekedy zistíš, že ani na úplne základné otázky nemáš presnú odpoveď, a je užitočné, ak sa začneš sám pre seba pýtať a hľadať. Posunie ťa to ďalej. Pokiaľ odpovieš „neviem“, je to lepšie ako sa tváriť ako majster duchovného života.
            Je dobré – a o to sa snaž – aby druhí videli, že v mnohom si iný ako oni. Že „si vo svete, ale nie si zo sveta“. To stačí a oni prídu sami a prídu radi, pretože navôkol je stále ešte dosť inteligentných ľudí, ktorí inštinktívne cítia, že život predsa len ponúka viac ako je prezentovaný v nejakej venezuelskej telenovele alebo vo fotorománoch pre mladistvých.
            Žijeme v dobe, kedy všetci navôkol vyzdvihujú svoj relativizmus ako cnosť a kto verí v Boha, je považovaný skoro za fanatika. Netráp sa tým, snáď je to dočasná „móda“ tejto sezóny.
            A až budeš ako kresťan dostatočne sebavedomý a uvedomíš si, že si to ty, kto žiješ normálne, že si to ty, kto vieš, že život má zmysel a tým zmyslom je Láska a my v nej žijeme, hýbeme sa a sme, potom ti už nebude robiť problém hovoriť o Bohu – Láske a budeš o ňom hovoriť s hrdosťou a rád. Pretože pochopíš, že stojí za to minúť energiu a čas pre dobro druhého, pretože pochopíš, že modlitba je niečo dôležité a vznešené a že zlaté poklady katolíckej tradície ťa pozývajú na cestu do vlastného vnútra, k mystike, vďaka ktorej sa stretneš s Bohom a tam, hlboko vo svojom vnútri pochopíš, že si chrámom Ducha Svätého a že to nie je metafora.
            Pocítiš smäd po tom, aby sa zo Zdroja bytia napili aj ostatní a tebe začne záležať na všetkých, ktorých máš okolo seba i na tých, ktorých ti Boh ešte len pošle do cesty.
            Žatva je naozaj veľká a robotníci sú, ale škoda, že žijú tak skryto, že sa o nich nevie. Neboj sa priznať k svojej viere. Svet ťa veľmi potrebuje, a daj si pozor, aby si svoj život nepremárnil.

Spracované podľa: Marek Vácha, Nevyžádané rady mládeži, str. 64-65