Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

    ODPUSTENIE AKO POSTOJ

 

            Istý muž hovorí o svojej skúsenosti: „Bol som ešte mladý, keď som sa mal v Rakúsku zúčastniť jednej akcie. Z hotela, kde som prespal, ma na miesto jej konania mal odviezť kamarát, Rakúšan. Sadli sme do jeho auta a hoci náš cieľ bol len o pár ulíc ďalej, on si hneď zapol bezpečnostný pás. Ja som zareagoval: „Bojíš sa policajtov, čo?“ Veľmi nechápavo na mňa pozrel. Vôbec nerozumel, čo som tým chcel povedať. Vysvetlil som mu, že ten, kto si poctivo zapína bezpečnostné pásy, hoci sa vezie len kúsok, to robí zrejme kvôli policajtom, aby nezaplatil pokutu. Jeho odpoveď ma zarazila: „Ja to ale nerobím kvôli policajtom, ale pre vlastnú bezpečnosť!“ Vtedy som si uvedomil, ako bývame nastavení. Robíme veci, aby sme neboli potrestaní, a nie preto, lebo tak je to správne. A to nielen pri zapínaní pásov v aute. Správame sa tak aj v iných oblastiach života, vrátane duchovného.“

            Aj Peter sa pýta: „Koľko ráz mám odpustiť bratovi, ktorý sa prehreší? Azda sedem ráz?“ Chcel to mať vyjadrené číslom. Bol Žid a Židia mali radi jasné pravidlá a predpisy. A čo sa týka odpustenia, rabíni odvolávajúc sa na proroka Amosa (Am 1,3) tvrdili, že jeden a ten istý hriech možno odpustiť tri, maximálne štyri razy. Peter, ktorý poznal Ježišovu náročnosť, latku navýšil. Možno za to aj očakával pochvalu. Ježiš ale hovorí: „Nie sedem ráz. Sedemdesiatsedem ráz.“

            Číslo sedem v židovstve značí plnosť, ale zároveň aj ohraničenosť, čo pri odpúšťaní znamená: „keď prekročíš isté hranice, mám právo povedať ti dosť!“ Číslo sedemdesiatsedem ide ďalej a okrem toho, že značí plnosť, znamená aj neohraničenosť, neobmedzenosť. Odpustenie ako životný postoj. Tak, ako Boh odpúšťa mne, musím sa učiť aj ja odpúšťať svojmu bratovi.

            Pre nás je jednoduchšie mať všetko vyjadrené v číslach. Raz, dva, tri a som s Pánom Bohom vysporiadaný. Ježiš ale hovorí: nie vzťah vyjadrený v číslach. Maj Boha v srdci. Pracuj na tom, aby Ježišov postoj – tak ako to vyjadruje číslovka sedemdesiatsedem – bol aj tvojím životným postojom.