Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

MYŠLIENKA O SMEROVANÍ FARNOSTI

            Mnísi v prísnom trapistickom kláštore vo francúzskom Sept-Fons oslavovali významné výročie založenia rádu. Prišla aj francúzska televízia s cieľom natočiť o kláštore dokument. Filmári boli veľmi priateľskí a v dobrej viere vymysleli scenár, v ktorom sa malo divákovi ukázať, čo všetko tento rád dal za celé stáročia svojej existencie európskej kultúre – a to na poli lesníctva, aké inovácie vymysleli mnísi v poľnohospodárstve, ako sa rád postaral o rozvoj maliarstva, hudby a vzdelanosti všeobecne.
            Mnísi sa však proti ich dobre mienenému plánu vzbúrili. Podľa nich by sa takýto dokument míňal s podstatou rádu, ktorou je vzťah k Bohu, zjednotenie s ním, modlitba, mystika. A že okrem toho sa im ešte celé roky darilo v lesníctve, poľnohospodárstve, v umení – to je len akási pridaná hodnota, ktorá vychádza ako vítaný, ale stále len vedľajší efekt ich základného nastavenia.
            Je to situácia dosť podobná ako v mnohých našich farnostiach. Usporadúvame púte a výlety, plesy, miništrantské turnaje, tábory a farské popoludnia. Ale nemíňame sa so základným nastavením a zmyslom existencie farského spoločenstva?