Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

LEN TO PODSTATNÉ

 

            Pri jednej z náročných himalájskych expedícií spred mnohých rokov sa ukázalo, že vo vrcholovom tábore, kam sa horolezci dostali za cenu obrovských námah, majú len niekoľko zápaliek. Veliteľ expedície nariadil zostup nadol. Keď sa ho novinári pýtali, či to nebola zbabelosť vzdať sa pre pár zápaliek, odpovedal: „Za hrdinstvo považujem uznať situáciu za takú, aká je a podľa toho sa zariadiť.“ Chýbalo len zopár zápaliek, ale od nich závisel život, preto neváhal oľutovať všetko ostatné úsilie.

            Aj v duchovnom živote je dôležité rozlíšiť podstatné od menej dôležitého. Nie je to vždy ľahké, lebo okolo nás je veľa vecí, ktoré sami osobe nie sú zlé, dokonca často sú dobré – ale nevedú nás k tomu, čo od nás očakáva Boh. Celý život budeme pozývaní k tomu, aby sme sa očistili od naviazanosti na nepodstatné veci.