Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

KRISTOV KRÍŽ AKO NAŠA UČEBNICA

            Ťažko chorý muž v najlepších rokoch pripútaný na lôžko poprosil: „Sestrička, prosím, pichnete mi niečo, ja už nechcem žiť. Už nemôžem, už nevládzem...“ O chvíľu sa setra vrátila, v rukách držala kríž. Povedala chorému: „Prosím, vezmite si ho do rúk!“ Muž prekvapene pozrel na sestru, na kríž a zatvoril oči. Objavili sa mu v nich slzy, po chvíli stekajúce dole tvárou. „Ďakujem, sestra!“ povedal a vzal kríž do trasúcich sa rúk. Po chvíli sa upokojil. Bolesť síce neprestala, ale pohľad na kríž mu povedal veľmi veľa.

            „Kríž s Ukrižovaným je mojou veľkou učebnicou. Z neho sa usilovne a s láskou učím božskej vede. Treba sa mi vžiť do toho, aby som všetky udalosti i všetku ľudskú múdrosť a vedu posudzoval podľa tejto veľkej knihy,“ povedal raz Ján XXIII.

            I my častokrát potrebujeme silu trpieť, znášať hanbu, nepochopenie, odmietnutie, neúspech či vlastný pád. Objímme Kristov kríž. Alebo sa aspoň o to pokúsme.