Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

     

COVID 19 – AKO NAŇ POZERAŤ „KRESŤANSKY“?

 

            Keď koronavírus zasiahol našu planétu a tým radikálne ovplyvnil aj ostatné oblasti nášho života, mnohí sme sa pýtali: „Ako na túto situáciu, prípadne podobnú inú, ktorá môže nastať v budúcnosti, hľadieť očami viery?“ „Ako toto obdobie prežiť „kresťansky“?

            Odpoveďou nám môže byť aj článok svetoznámeho anglického spisovateľa C. S. Lewisa (1898-1963), ktorý napísal v čase studenej vojny. Vyjadruje v ňom svoj názor na to, ako by kresťania mali reagovať na existenciu atómových zbraní a hrozbu nukleárnej vojny. Píše: „Myslím, že o atómovej bombe premýšľame až priveľmi. ,Ako ale máme žiť v atómovej dobe?‘, pýtate sa oprávnene. Som v pokušení odpovedať: Ako by ste žili v 16.storočí, kedy sa mor v Londýne objavoval takmer každý rok. Alebo ako keby ste žili v dobe Vikingov, kedy sa mohli lupiči zo Škandinávie kedykoľvek večer vylodiť a podrezať vám krk. Rovnako ako keď dnes žijete v dobe rakoviny, v dobe syfilisu, v dobe obrny, leteckých útokov, vlakových nešťastí či automobilových nehôd.

            Inak povedané, nezačínajme zveličovať novosť našej situácie. Verte mi: každý z vás a všetci, ktorých milujete, ste boli odsúdení k smrti skôr, ako bola atómová bomba vynájdená. Pokiaľ nás má atómová bomba všetkých zničiť, tak až táto bomba priletí, nech nás pristihne, ako robíme rozumné a ľudské veci – modlíme sa, pracujeme, vyučujeme, čítame, počúvame hudbu, kúpeme deti, hráme tenis, rozprávame sa pri poháriku s priateľmi a hráme šípky. Ale nie, že sa chúlime ako vydesené ovce a premýšľame o bombách. Tie môžu síce zničiť naše telá, ale nemusia ovládnuť našu myseľ.“