Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

           CELÁ KRÁSNA...

            Teológ J. Thiele píše: „Mal som sen. Najprv som videl nádhernú krištáľovú vázu, dokonale číru a priehľadnú. Spýtal som sa, čo to je, a dostal som odpoveď: to je Mária, ako ju opisuje Sväté Písmo. Potom prišli ľudia, ktorým sa tá nádoba nezdala dosť krásna. Vzali štetec a farbu a pomaľovali ju zlatom. Nebola už priehľadná a už nebolo vidno jej obsah – Ježiša. Prišli iní a ozdobili ju stuhami a závojmi. Vyzerala dosť gýčovito. To znázorňovalo všetko to prehnané v ľudovej mariánskej zbožnosti. Niektorých to nahnevalo, zobrali vázu a zavreli do debny medzi starožitnosti. To bol obraz ľudí, ktorí odmietajú mariánsku úctu. Škoda, pomyslel som si, že každý nenosí v srdci nesfalšovaný obraz nazaretskej Panej, aký nám ukazuje Písmo!“

            Ktosi povedal, že „Mária je čistý list, na ktorý Boh napísal jediné slovo – Ježiš“. Z toho, že to takto prijala, pramení jej pravá krása.

            Ako je to u mňa? Mám snahu hľadať pravú evanjeliovú krásu Márie? Je aj môj život ochotou hľadať a plniť Božiu vôľu tak ako sa snažila o to Mária?