Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

     BLAHOSLAVENÍ PRENASLEDOVANÍ PRE SPRAVODLIVOSŤ

 

            Oliver Cromwell, anglický politik a štátnik, si vzal na starosť zničiť zásadového Tomáša Mórusa. Podľa hesla "všetko je prípustné, keď to vyžadujú vyššie záujmy." Mórus totiž nebol ochotný prejaviť lojalitu kráľovi za cenu prestúpenia Božích prikázaní. Cromwell si zvolil zákernú taktiku. „Skromne“ pripomenul kráľovi: „Skôr, ako sa obžaluje muž Mórovho chýru, treba sa usilovať spochybniť jeho povesť. Nejaké tie správy treba vypustiť do Londýna ako verejné tajomstvo, aby ľudia začali o ňom pochybovať, ním pohŕdať, aby si denne opakovali klebety o jeho podlosti. Kto si to bude overovať?“ Kráľ Henrich VIII. dal najavo svoju nedočkavosť. Cromwell sa usmial: „Dajte mi niekoľko dní času, vaša výsosť. Nie je to také ľahké. Meno Tomáš Mórus má európsky zvuk! Ale sľubujem vám, že horlivosť mi chýbať nebude!“

            Týmto sa začal výstup Tomáša Mórusa na osobnú Kalváriu. Chceli ho zničiť, a on svojou zásadovosťou a smrťou oslávil Boha. Dnes si ho uctievame ako patróna politikov.

            „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť!“ – aké šťastie a posila pre ľudstvo, že Ježiš vyslovil toto blahoslavenstvo. Akou útechou muselo byť pre státisíce prenasledovaných už od prvých dôb kresťanstva!

            Ak sme rozhodnutí pre nasledovanie Krista, môžeme očakávať, že aj proti nám bude svet niekedy postupovať zákerne. Ak však ostaneme verní hlasu svojho svedomia, budeme raz počuť „si blahoslavený!“