Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

            Knihu Zjavenia svätého Jána som čítala prvý raz už ako tínedžerka. Nerozumela som jej a mala som obrovský strach z toho, čo má na tento svet raz prísť. Zvlášť negatívne na mňa pôsobilo označenie 144 tisíc vyvolených, ktorí stáli pred Baránkom a vzdávali mu chválu. „Len toľko? Za celý čas trvania sveta?“ pýtala som sa. Pôsobilo to na mňa deprimujúco a demotivujúco, nevedela som si predstaviť, že by som mala šancu medzi tú hŕstku ľudí sa zaradiť. Brala som tie slová úplne doslovne.
            Dnes viem, že vlastným snažením naozaj nemám šancu patriť medzi nich. Iba milosrdenstvo Boha mi umožní raz patriť medzi tých, ktorí ho budú oslavovať vo večnosti. Tiež našťastie už viem, že číslovka 144 tisíc je symbolická. Je zložením číslic 12x12x1000, pričom prvá dvanástka je označením dvanástich kmeňov Izraela, starozákonného ľudu. Druhá dvanástka predstavuje dvanásť apoštolov a celú Cirkev, ktorá vyrastie z ich ohlasovania Ježiša Krista. A číslovka tisíc je znamením plnosti v čase, teda od stvorenia sveta až po jeho zánik. Takže nesmierne nespočítateľné množstvo.
            Tiež si pamätám, ako som raz čítala miesto, ktoré hovorilo o tom, ako „z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli.“ (Zj 8,10-11) Ktosi mi povedal, že palina je ľudovo nazývaná černobyľ, a tá hviezda, ktorá padla, predstavuje udalosť výbuchu v Černobyle. Tým som si vysvetlila, že koniec musí byť naozaj blízko, keďže sa proroctvá z Knihy Zjavenia zjavne napĺňajú.
            Podobne ma vedeli vystrašiť aj všetky výklady, ktoré súviseli s číslom 666. Predstavovala som si hrozné utrpenie a smrť hladom, keďže si bez tohto čísla nebudem môcť nič kúpiť. Pýtala som sa: „Nepodľahnem? Koľkí z nás to zvládnu?“
            Zaujímavý a oslobodzujúci bol pre mňa výklad biblistov, ktorí hovoria, že apoštol Ján písal hlavne pre kresťanov svojej doby a vychádzal pritom z historických udalostí, ktoré sa týkali tej doby. Ani v tej dobe nemohli kupovať ani predávať tí, ktorí nemali znak šelmy
(Zjv 13). V tom čase sa totiž rímsky cisár prehlásil za boha a žiadal prinášať obety svojmu kultu. A pre tých, ktorí chceli na sklonku 1.st. obchodovať alebo manipulovali s peniazmi, bola účasť na cisárskom kulte záväzná. Preto v tej dobe kresťania, ktorí ostali verní Ježišovi, schudobneli a boli politicky bezmocní. Aj meno cisára Neróna má v hebrejčine číselnú hodnotu 666.
            Aj dnes existuje mnoho výkladov ohľadom čísla 666 s ohľadom na súčasnú dobu. Viem o nich, ale ich nečítam. Nemám pocit, že by ma vo vzťahu k Bohu posúvali smerom vpred. Skôr sa snažím žiť každý deň ako dar z Božej ruky. Myslím si, že toto je to, čo Ježiš od nás aj chce pri otázke o konci. Nedáva nám odpoveď, kedy to bude, nehovorí jasne, aké to bude, ale čo je z jeho úst jednoznačné, je jeho „Bdejte!“ Teda žite každý deň so zrakom upriameným na svojho Boha.

                                                                                                                                  Mária