Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

STÔL SLOVA A STÔL EUCHARISTIE

 

            Už starocirkevní Otcovia vyzývali hľadať duchovný zdroj pre život pri dvoch stoloch – pri stole Slova a pri stole Eucharistie. My väčšiu vážnosť zvykneme prikladať Eucharistii. Pred svätým prijímaním skúmame svoje srdce, ak treba, sa vyspovedáme, pripravujeme sa naň modlitbou. Z eucharistického chleba nenecháme ani kúsok padnúť na zem.

            Ani k počúvaniu Božieho slova by sme však nemali pristupovať ľahkovážne, ale s vierou a potrebnou úctou. Aj na počúvanie sa treba dobre pripraviť – tak, ako sa o to snažíme pred svätým prijímaním. Pri čítaní Slova by sme nemali nechať padnúť ani len slabiku na zem, no prijímať všetko do načúvajúceho srdca a dovoliť, nech Slovo prináša v našom živote bohaté ovocie.