Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

SKRYTÁ SILA EUCHARISTIE

            Páter Pio s obľubou používal výrok: „Je potrebný celý deň na to, aby sme sa pripravili na omšu a celý deň, aby sme z nej žili.“ Vieme o ňom, že z momentu premenenia a predovšetkým zo svätého prijímania čerpal zvláštnu silu pre svoj život. Do svojho denníka napísal: „Pociťujem taký hlad a smäd po Ježišovi v Eucharistii, že kým ho prijmem, takmer zomieram od vyčerpania. A po svätom prijímaní tento hlad a smäd niežeby sa utíšili, ale oni ešte viac narastajú.“
            Keď páter Pio slávil obetu Ježiša Krista, prítomní veriaci celou svojou bytosťou prežívali Kristovu prítomnosť vo svätej omši. „Nebolo možné iba pozorovať svätú omšu tohto kňaza, a nezúčastniť sa na nej celým srdcom,“ napísal Jean Derobert, autor kníh o pátrovi Piovi.
            Mystici vidia v nekonečnej kráse hĺbku toho, čo naše oči nevnímajú pre nedostatok viery, nepripravenosť alebo jednoducho preto, lebo sme si na mnohé zvykli. Poprosme Boha, aby v nás prebudil zanietenie pre sväté veci a tak nám pomohol lepšie vnikať do tajomstiev svätej omše a Eucharistie.

Ak sa k svätým veciam pristupuje sväto a ak sa každý deň prežívajú svätým spôsobom, nestanú sa „všednými, každodennými“ záležitosťami.
                                                                                              Josemaría Escrivá