Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

(ČASTO) NEPOZNANÁ SILA UKRYTÁ V EUCHARISTII

            Stáva sa nám – prichádzame do kostola, a ani si neuvedomíme, že je v ňom v bohostánku vždy prítomný Boh. Stojíme v rade na sväté prijímanie, a ani nevnímame, že ideme prijať Telo samotného Božieho Syna, ktorý sa nám takto od Poslednej večere chce darovať.
            Z evanjelií vieme, že keď Ježiš žil na tejto zemi, ľudia ho chceli vidieť, počuť, dotknúť sa aspoň obruby jeho rúcha. Verili, že má zázračnú moc, vychádzala z neho sila, ktorá uzdravovala na tele i na duchu. Svätá Terezka raz povedala, že keby ľudia vedeli, čo je Eucharistia, alebo správnejšie – kto je Eucharistia, tak by musela byť v kostoloch strážna služba, aby sa zachoval poriadok, keďže všetci by sa Ježiša prítomného v Eucharistii chceli dotknúť.
            Záleží v značnej miere od nás, nakoľko vnútorne pripravení budeme pristupovať k prijatiu Ježišovho Tela. Koľko viery a nádeje budeme chcieť vložiť do tohto stretnutia...

Bože môj, uschopni ma veriť tak, aby som ťa videl. Buď tak stále prítomný v mojej duši, akoby si aj telesne bol vždy so mnou! Vždy chcem zostať spojený s tebou, môj skrytý, ale živý Bože!
                                                                                                          John Henry Newman