Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

PETER – ČLOVEK, KTORÝ SA PÝTAL

            Raz, keď sa Ježiš spýtal svojich učeníkov, čo o ňom hovoria ľudia, tí sa s nadšením rozhovorili o tom, za koho Ježiša považujú zástupy. Keď sa ich však spýtal: „A za koho ma pokladáte vy?“, zrazu stíchli, v momente stratili svoju výrečnosť. Ľudia, ktorí ešte pred chvíľou zanietene rozprávali o názoroch iných, odrazu nemali slov. Možno nikdy sami sebe túto otázku nepoložili. Žili z úvah ostatných namiesto toho, aby sa sami touto vecou zaoberali.
            Len jeden z učeníkov vedel odpovedať na Ježišovu otázku – Šimon Peter: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Ježiš hovorí, že túto pravdu mu zjavil sám nebeský Otec. Na druhej strane však je pravdou, že Šimon Peter zo všetkých učeníkov kládol Ježišovi najviac otázok. Bol to človek, ktorý sa odmietal uspokojiť len s názorom iných.
            Uistime sa i my, či svoj kresťanský život staviame na zjavenom Božom slove, alebo len na tom, čo hovoria iní. Nerobme a nehovorme veci len preto, lebo to robia  všetci ostatní. Tak ako Peter – i my sa pýtajme, klaďme Bohu otázky a potom stojme pevne na tom, čo nám Boh zjavil pre náš život.