Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

OTÁZKA NA FRANTIŠKA TRSTENSKÉHO:

Sú Zelený Štvrtok, Veľký Piatok a Biela Sobota prikázanými sviatkami?

Tieto sviatky sú slávením najväčšej udalosti v dejinách spásy, ale nie sú prikázanými sviatkami. Keď to teraz takto niekto bude čítať, možno povie: „Tak vidíš, prečo mám ísť do kostola, keď to nie je prikázaný sviatok?“ Zamyslime sa však - ak hľadíme na kresťanstvo len ako na súhrn príkazov a zákazov, potom sme vôbec nepochopili, čo je kresťanstvo. Do kostola by sme nemali chodiť preto, lebo nám to niekto prikazuje alebo nariaďuje.
Ak je veľkonočné trojdnie vrcholom dejín spásy, je pochopiteľné, že by som mal mať svoje miesto – ak je to možné - v chráme na týchto obradoch. Mala by ma viesť k tomu moja láska ku Kristovi a vďaka za jeho obetu na kríži. Ak som teda kresťan, nasledovník Krista... malo by to byť pre mňa niečo prirodzené.