Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

KRST V 93 ROKOCH

            Vietnamský kardinál Francois Xavier van Thuan bol ako arcibiskup 13 rokov väznený v tzv. nápravno-výchovnom tábore, z toho 9 rokov na samotke. Niekoľko členov jeho rodiny po nástupe komunistického režimu v krajine zomrelo násilne alebo vo väzení. Jedným z nich bol aj jeho strýko, prvý prezident Južného Vietnamu, ktorý odvážne bojoval za suverenitu a nezávislosť krajiny a snažil sa spravovať ju v súlade s kresťanskými princípmi.

            Francois Xavier van Thuan vo svojej autobiografii spomína, ako dlho sa trápil nad tým, že nedokázal odpustiť vrahom svojho strýka. Z nich osobne poznal veliteľa juhovietnamskej armády Trana Thien Khiema. Tento bol síce spočiatku lojálny voči jeho strýkovi, neskôr sa však zúčastnil na jeho zvrhnutí a zavraždení. Príslušnosť ku komunistom mu následne zaručila rýchly kariérny postup až na funkciu predsedu vlády v krajine.

            Kardinál van Thuan viedol dlhý vnútorný boj, kým sa rozhodol vyhľadať tohto človeka, rozprávať sa s ním o minulosti a prejaviť mu milosrdnú lásku. Týmto postojom, ako to Tran Thien Khiem neskôr priznal, mu kardinál sprostredkoval prežitie Božej prítomnosti. Premýšľanie nad životom, ako i uvedomenie si utrpenia, ktoré spôsobil kresťanom, ho priviedli k pokániu a o mnoho rokov neskôr k rozhodnutiu dať sa pokrstiť.

            Tran Thien Khiem bol pokrstený ako 93-ročný. Vraví: „Moja viera je slabá, ale zažívam Božie milosrdenstvo. Verím, že nech by moja vina bola akákoľvek, Ježiš, ktorý nesie všetky ľudské hriechy, ma nenechá zahynúť.“ Dosvedčil, že najväčšiu zásluhu na jeho obrátení má práve kardinál van Thuan. Za svojho krstného patróna si Tran Thien Khiem zvolil svätého Pavla. Aj on pred svojím obrátením kruto prenasledoval kresťanov, a predsa sa stal horlivým apoštolom Ježiša Krista.