Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

EUCHARISTIA alias HOKUS - POKUS

            Hokus – pokus. Cirkusový kúzelník prikryje prázdny klobúk šatkou, zamáva čarovnou paličkou, vysloví tieto divné slová a o chvíľu z klobúka vyťahuje roztomilé zajačiky.
            Málokto vie, že slová hokus – pokus majú v skutočnosti svoj pôvod vo svätej omši. Pôvodom sú latinské a veľmi posvätné, pretože slovami „Hoc est corpus meum“ kňaz premieňa chlieb na Kristovo telo. Vo svete vždy boli ľudia, ktorí v premenenie chleba a vína na Telo a Krv Krista neverili a vysmievali sa mu. Velum, ktorým sa prikrýva na oltári kalich, sa pre nich stalo symbolom kúzelnej šatôčky a slová „hoc est corpus“ sa znetvorili na hokus – pokus, ktorým šikovný kúzelník zakryje svoje triky.
            My veríme, že keď kňaz vysloví slová „Toto je moje telo“, nie je to mágia ani nijaký hokus – pokus. Ale že týmito slovami sa chlieb a víno mocou Božou zázračne a tajomne premieňa v Krista. Kňazská modlitba premenenia je rovnako silná, či je kňaz horlivý a svätý, slabý a hriešny alebo podpriemerný. Lebo on sa nemodlí a nekoná z vlastnej moci a sily, ale z autority Boha.

                                                                                     (Tomáš Špidlík: Vatikánské promluvy)