Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

            Istý kňaz pripravoval na prvé sväté prijímanie skupinku mentálne postihnutých detí. Mnohí nad tým krútili hlavami a keď hovoril deťom o Eucharistii, jeden spolubrat sa ho posmešne opýtal: „ A ty si myslíš, že oni tomu rozumejú?“ Vtedy kňaz s vážnou tvárou pozrel naňho a povedal: „A ty tomu rozumieš?“
            V tejto protiotázke vyslovil jednu veľmi dôležitú pravdu. Eucharistia, teda Kristus prítomný medzi nami v podobe kúsku chleba, je obrovským tajomstvom viery, do ktorého môžeme prenikať celý život a ani tak jeho hĺbku neobsiahneme. A k tomuto prenikaniu nie je potrebné vzdelanie a dokonca ani to teologické nie, ale srdce doširoka otvorené pre Boha.