Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

AKO NAČÚVAŤ BOŽIEMU HLASU

            Kto z nás by nechcel, aby k nemu prehováral Boh? Chcela som to i ja, a preto som si osvojila prax „náhodného“ otvárania Svätého Písma. Keď som ho otvorila, hltavo a s očakávaním som čítala slová, na ktoré mi padol zrak. Bola som zvedavá, ako mocný Boh prehovorí. Zažila som však sklamanie – slová boli dôverne známe, už stokrát počuté, neprenikli teda do mňa a nijako ma neovplyvnili. Akoby mocný Boh mlčal. Dnes v tomto mlčaní vidím jeho vzácny pedagogický ťah. On je predsa Boh, nie náš sluha. On koná ako sám chce a kedy chce, a nie ako si to my zažiadame.       
            Dnes čítam Božie Slovo inak. Buď si prečítam liturgické čítania daného dňa alebo ho čítam postupne. Nový Zákon, predovšetkým evanjeliá. Neponáhľam sa, „prežúvam“. To je spôsob, ktorý odporúčali už starí cirkevní otcovia. Možno sa niekomu nezdá vhodné prirovnať čítanie Božieho Slova k tráveniu prežúvavcov, ale je to veľmi názorné. Prijatá potrava u prežúvavcov prechádza do žalúdka, odtiaľ čiastočne natrávená späť do úst a potom znova do žalúdka, aby sa z nej využilo maximálne množstvo živín.
            K „prežúvaniu“ Božieho Slova je nevyhnutné ticho, čas a dobrá vôľa. Slov, ktoré som započula, nebolo veľa. A už vôbec neprichádzali zázračne na požiadanie každý deň nové. Budem konkrétna: z tých, ktoré ma najviac ovplyvnili za posledné mesiace, to boli tieto: „S bázňou a chvením vstupujte pred Božiu tvár“, „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým“, „Ja som vinič, vy ste ratolesti“, „Čo chceš, aby som ti urobil?“ - Slová, ktoré nie sú snáď nikomu neznáme. Ale v nich bol ukrytý pre mňa nový život, nová sila. Boh ku mne v nich prehovoril. Veľmi si ich preto vážim a často sa k nim vraciam. Tiež mi slúžia ako strelná modlitba počas dňa.
            Slov, ktoré nám Boh chce povedať, vôbec nemusí byť veľa. Omnoho dôležitejšie je to, čo s nimi dokážeme urobiť. Chce to teda i od nás istú snahu a námahu. Aby vzácne a životodarné Božie Slovo neostalo nakoniec len tak ležať niekde na kraji cesty alebo zarastené tŕním starostí tohto sveta.