Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

Z MYŠLIENOK F.M. DOSTOJEVSKÉHO

Môžete si byť istí, že Kolumbus nebol šťastný vtedy, keď objavil Ameriku, ale vtedy, keď ju objavoval. Môžete si byť istí, že vrcholný okamih šťastia prežíval možno práve tri dni pred objavením Nového sveta, keď vzbúrená posádka div neobrátila lode naspäť do Európy. Nešlo o Ameriku! Kolumbus umrel, a takmer ju nevidel, a vlastne ani nevedel, čo objavil! Išlo o život, jedine o život, o jeho objavovanie, neprestajné a večné, a vôbec nie o objav sám.

Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí alebo ako hovorí alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, ako sa smeje!

Smiech je najistejšia skúška duše. Pozrite na dieťa: iba deti sa vedia smiať dokonale krásne – preto sú také neodolateľné. Keď sa dieťa smeje a teší, je to lúč z raja, je to zjavenie budúcnosti, keď človek konečne bude čistý a úprimný ako dieťa.

Deťom neslobodno nič zatajovať pod zámienkou, že sú ešte malé a že je pre ne ešte privčas niečo vedieť. Deti samy vybadajú, že rodičia ich pokladajú za príliš malé a nechápavé, zatiaľ čo ony rozumejú všetkému. Dospelí nevedia, že dieťa im aj v tej najťažšej veci môže neobyčajne múdro poradiť.