Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

VO VYSOKÝCH HORÁCH SOM SA NAUČIL...

            Jeden horolezec hovorí: „Vo vysokých horách som sa naučil, aké je dôležité držať sa správnej cesty. Niekoľkokrát som sa nepozornosťou alebo snahou skrátiť si cestu dostal do komplikovanej situácie. Je zrejmé, že čím je terén náročnejší, tým dôležitejšie je nezísť z cesty.“
            Aj v našom živote platí, že „na vrchol“ žiadne skratky nevedú. Je dôležité neschádzať z cesty, držať sa tej správnej, na ktorej sa nám Boh ponúka ako sprievodca. Držme sa ho. Nemáme nadbytok času a síl, aby sme chodili skratkami.