Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

VNÍMAJ VIAC DOBRO

            My, ľudia, bývame žiaľ tak nastavení, že na svojich blížnych vnímame viac to negatívne ako to pozitívne. Jedna anekdota z kláštorného života hovorí o horlivom bratovi, ktorý si predsavzal, že vo všetkom bude vidieť len to dobré a že z jeho úst nikdy nevyjde tvrdé odsudzujúce slovo. A tak – keď ostatní bedákali, on chválil, keď iní kritizovali, on vzdával vďaky.
            Spolubratia mali toho plné zuby a tak sa ho rozhodli nachytať. Opýtali sa ho: „A čo povieš o diablovi?“ Tento pozitívne naladený brat na to: „No, jedno sa diablovi nedá odoprieť. Horlivý teda je, len čo je pravda!“
            Od nás nikto prehnané pozitívne zmýšľanie nechce. Myslieť neustále pozitívne ani nie je zdravé. Ale o kúsok viac by sme sa o to mohli snažiť!

(zdroj: Viliam Judák, Dať životu dušu, str. 40)