Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

VEDIEŤ SPRÁVNE ODPOČÍVAŤ

            Jedna stará legenda hovorí, ako sa jeden náhodný okoloidúci podivil, že svätý Ján evanjelista sa hrá s malými zajačikmi. Predstavoval si, že tento svätec sa buď neustále modlí alebo sa nepretržite snaží byť živým príkladom, ako žiť lásku k blížnemu, o ktorej tak rád hovorieval. Ján mu však povedal: „Struna luku nesmie byť stále napnutá, inak praskne.“
            Aj Ježiš vedel správne odpočívať a viedol k tomu aj apoštolov. V živote každého človeka „je čas“ vydávať svoje sily dobrému dielu (láske k blížnemu, k Bohu, zvádzať boje s vlastnými chybami). Niekedy je však čas si oddýchnuť, vypnúť od všetkého – čas vychutnať si krásy prírody, hudby, Božiu blízkosť, priateľstvo.