Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

UZRIEŤ CHROBÁČIKA NA STEBLE TRÁVY

            Kňaz a biológ v jednej osobe Marek Orko Vácha spomína na zážitok „prenasledovania“ istého chrobáčika na Žatecku. Hovorí: „Bol to chrobáčik, ktorý žije iba tam a nikde inde na svete – váleček český. Váleček preto, lebo naozaj ako valček vyzerá. Je však na hranici rozlíšiteľnosti ľudského oka – iba tri milimetre dlhý a len pol milimetra široký. Maskuje sa tak, že sadá na steblo jedného špeciálneho druhu trávy a prakticky ho tam nie je vidno. Pokiaľ človek nevie, čo má hľadať, neuvidí ho.
            Ja som prehľadával jeden trs trávy po druhom a každý bol prázdny. Až prišiel priateľ a jedného válečka mi ukázal. Moje oko ho uzrelo a zrazu bolo válečkov všade plno.
            Je to jav podobný, aký sledujeme aj v duchovnom živote. Niekto ťa na „vzácneho chrobáčika“ (teda pravdu života) upozorní, naučí ťa, akým smerom sa máš pozerať, čo máš hľadať a na akom mieste, akým smerom máš sústrediť svoj pohľad. A keď to, čo hľadáš, uzrieš, potom sa ti už kráča ľahšie.