Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

USTRICA A LOVEC PERÁL

 

            Ustrica si všimla perlu, ktorá zapadla do pukliny v útese na dne oceánu. Rozhodla sa, že tú perlu odtiaľ dostane a položí ju vedľa seba na list. Po veľkom úsilí sa jej to podarilo. Vedela totiž, že ľudia bažia po perlách a uvažovala takto: „Táto perla ich privábi, zoberú ju a mne dajú pokoj.“

            O chvíľu sa objavil lovec perál, ale jeho oči boli zvyknuté hľadať ustrice, a nie perly ležiace voľne na listoch. Schmatol teda ustricu, ktorá v sebe nemala žiadnu perlu, a skutočnú perlu nechal opäť spadnúť do pukliny v útese.

 

            Aj my presne vieme, čo a kde máme hľadať. Aj toto je dôvod, prečo Boha stále nenachádzame.

 

(DE MELLO, A. 2008. Modlitba žaby I. Bratislava: Eugenika, 2008.)