Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

UMENIE PRIJÍMAŤ DARY

            Poďakovať sa dokáže len ten, kto vie prijímať dary. Schopnosť nechať sa obdarovať však, zdá sa, je pre mnohých ľudí čím ďalej tým obťažnejšia. Je to aj preto, lebo si myslia, že všetko je potrebné si zaslúžiť. Mnohí sú presvedčení, že darcovo očakávanie si vyslúžia len patričným výkonom. 
            Takíto ľudia by sa mali snažiť osvojiť si postoj prijímajúceho. Prijímanie však predpokladá postoj prázdnoty a otvorenosti. Do plnej čaše vína sa nedá dolievať.
            Mnohí ľudia trpia pod tlakom dojmu, že si vo všetkom vystačia sami a že ich čaša musí byť po celý čas až po okraj plná. Lenže v takom prípade sa ochudobňujú o zázrak lásky, ktorým ich túži obdarovať niekto iný.

(zdroj: Anselm Grűn, Štěstí vděčnosti)