Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

TU NEPOMÔŽE UŽ NIČ, LEN MODLIŤ SA...

            Možno každý z nás už použil túto vetu na vyjadrenie vlastnej nemohúcnosti: „Tu už nepomôže nič, len sa modliť.“ Akoby sa bál vysloviť: tu sa už nič nedá robiť...
            Je ale chybou, ak modlitbu považujeme za posledný zúfalý pokus, ktorý príde na radu až vtedy, keď všetko ostatné už zlyhalo. Modlitba by nemala stáť na konci, ale úplne na začiatku každého nášho snaženia.