Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

TRPEZLIVOSŤ VOČI BLÍŽNEMU
(myšlienka z knihy Jacqua Philippa Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom)

            Mnohí strácame pokoj, lebo často chceme za každú cenu zmeniť ľudí, ktorí žijú okolo nás. V manželstve sa hneváme a rozčuľujeme, lebo náš partner sa za roky stále nezbavil svojej takej či onakej chyby! A pritom Pán nás žiada, aby sme s trpezlivosťou znášali chyby blížnych.
           Táto trpezlivosť je o to dôležitejšia, že nás prepotrebne očisťuje. My to zdôvodňujeme, že chceme len dobro sebe a blížnym, no naše prianie je tak často poznačené skrytou sebaláskou, svojvôľou, pripútanosťou k našim úzkoprsým a obmedzeným predstavám, ktoré by sme radi vnútili druhým a niekedy dokonca i Bohu. Musíme sa za každú cenu oslobodiť od tejto úzkoprsosti a posudzovania druhých, aby sa dobro mohlo rozvíjať nie podľa nášho chápania a predstáv, ale podľa Božích úmyslov, nekonečne krajších a veľkorysejších.

Zatiaľ čo sme neschopní znášať maličkosti alebo čo i len slovo protiviace sa našej vôli, strácame čas dlhými meditáciami a prázdnymi predsavzatiami, ako by sme radi z lásky k Bohu znášali najťažšie útrapy na zemi i v očistci.
                                                                                                          Lorenzo Scupoli